VÄSTBO JUDOKLUBB

Anmälan till tävling

Svenska Judoförbundet har under 2021 gått över till en ny plattform för större tävlingar i Sverige – Smoothcomp. Plattformen är till för att underlätta för tävlande, coacher, arrangörer och publik – både före, under och efter en tävling. I Smoothcomp kommer alla sanktionerade tävlingar att läggas upp och anmälan görs direkt i plattformen. Där kommer även lottning, resultat m.m. att finnas

  1. Gå in och registrera dej som medlem i Västbo Judoklubb. https://smoothcomp.com/sv
  2. Se denna Lathund föräldrar med profiler för sina barn 
  3. Hur man som coch anmäler sina aktiva i Smoothcomp
Judopass

Ett Judopass har man för att kunna identifiera sig vid tävlingar och spara sina bevis på vilka olika grader man klarat och mycket mer.

Judopass bör man skaffa sig när man tagit gultbälte, är obligatoriskt när man vill tävla utanför klubben.

Efter att du klarat en gradering får du ett nytt kort till ditt judopass.

Beviset för första graderingen går dock inte att köpa löst utan följer med judopasset.

När man betalar sitt pass skall man ha med sig två passfoton (skolfoton går också bra), det ena sätts i judopasset och det andra på en kopia som sparas utifall ägaren skulle tappa bort sitt pass.

Kostnaden för ett judopass är 150kr 

 

Startavgiften för tävlingar.

Alla medlemmar i Västbo Judoklubb skall få möjlighet att träna och tävla i judo utifrån sina egna förutsättningar och ambitionsnivåer.

Inom judo finns tävlingar för alla kategorier. Det finns tävlingar för barn, ungdom, vuxna och veteraner och Västbo Judoklubb uppmuntrar alla inom dessa kategorier att tävla.

Kostnaderna för alla tävlingar och läger skall budgeteras årsvis planeras terminsvis.

Budget och planering skall godkännas av styrelsen.

Budgeten justeras vid behov.

Alla anmälningar görs i klubbens namn och skall godkännas av ansvarig tränare eller lagledare.

Men målsättningen är att alla som vill tävla ska klubben betala startavgiften för om budget/ekonomi tillåter.

Där emot om man uteblir utan giltigt skäl kommer man debiteras för startavgiften.