VÄSTBO JUDOKLUBB

Träningsgrupper

Lekjudo 5-7år

Barnjudo 7-9 år

Ungdomar 9-14 år

Nybörjare 12-16 år

Judo för alla från 15 år

Judo 4 Balance

Kataträning

Fys - Cirkelträning