VÄSTBO JUDOKLUBB

Valberedningen behöver få in förslag på kandidater

Valberedningen inför årsmötet den 25 februari behöver få in förlag på personer som vill och kan vara delaktig i vårt föreningsarbete.

Har ni förslag på kandidater kontakta valberedningen.

Annica Svenningsson epost : ankan.svenningsson75@gmail.com
Frank Josefsson epost : frank.josefsson@hestra.se
Silviu Cristian epost : silviu_78kuw@yahoo.com

Mer info hittar du i våra stadgar